Házirend

A házirend elolvasása kötelező a játék előtt! Betartásával a játékosok a saját- és a következő csapatok játékát teszik teljessé.
 
Kérjük, legyetek figyelemmel az éppen játszó csapatokra:
Ne hangoskodjatok és halkítsátok le telefonjaitokat!
A játékban nem vehet részt alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt levő személy.
Ha a csapat 25 percnél többet késik, az operátor megtagadhatja, hogy bemenjenek a játékra.
Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
Tilos bármilyen éles tárgy vagy (akár engedéllyel tartott) lőfegyver bevitele a szobába.
Tilos feszegetni, elmozdítani a láthatóan és érezhetően rögzített tárgyakat a játékban.
Tilos világítóeszközt, hang- és képfelvevő eszközt bevinni és használni a szobában.
Tilos enni és inni a szobában, illetve tilos bevinni bármilyen folyadékot vagy ételt a játék helyszínére.
Tilos feltörni, „kipörgetni” a lakatokat, ugyanis a nem rendeltetésszerű használat miatt tönkremehetnek.
A játék eszközeit tilos szétszedni! Ha bármi nem megfelelően működik (pl: kifogyott az elem, vagy nem működik a világítás) a játékosok kötelesek erről azonnal tájékoztatni az operátort!
Nincs pénzvisszatérítés.
Semmilyen felelősséget nem vállalunk saját cselekedet által okozott sérülésekért, illetve a szobában elhelyezett tárgyak okozta hasonló sérülésekért.
A szobákban képrögzítésre alkalmas kamerák üzemelnek.
Bármilyen értékű lopás esetén azonnal feljelentést teszünk a Rendőrségen.
A látogató az általa a szobában esetlegesen okozott kárt köteles megfizetni!
A játékosok saját felelősségükre vehetnek részt a játékban.
14 éves kor alatt csak felnőtt kíséretével lehet részt venni a játékban (ekkor a felnőtt vállal felelősséget a kiskorúért).
Játék előtt minden csapattag köteles aláírni a Felelősség nyilatkozatot.
A kint hagyott értékekért felelősséget vállalunk, amennyiben a csapat jelzi, hogy mit nem visz be magával.

 

Ha a csapat megszegi a Házirendet, eltávolítható a játékról!